Ezra 7: 8-10

Source language

וַיָּבֹא יְרוּשָׁלִַם בַּחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי הִיא שְׁנַת הַשְּׁבִיעִית לַמֶּלֶךְ

כִּי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֺן הוּא יְסֻד הַמַּעֲלָה מִבָּבֶל וּבְאֶחָד לַחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי בָּא אֶל-יְרוּשָׁלִַם כְּיַד-אֱלֹהָיו הַטּוֺבָה עָלָיו

כִּי עֶזְרָא הֵכִין לְבָבוֺ לִדְרוֺשׁ אֶת-תּוֺרַת יְהוָה וְלַעֲשֹׂת וּלְלַמֵּד בְּיִשְׂרָאֵל חֹק וּמִשְׁפָּט: ס

 Transliteration

8. Wayyāvō’ yǝrûšālaim baħōdeš haħámîšî hî’ šǝnat haššǝvî`ît lammelek

9. kî bǝ’eħād laħōdeš hāri’šôn hû’ yǝsud hamma`álāh mibāvel ûvǝ’eħād laħōdeš haħámîšî bā’ ‘el-yǝrûšālaim kǝyad-‘élōhāyv haṭṭôvāh `ālāyv.

10. kî `ezrā’ hēkîn lǝvāvô dǝrōš ‘et-tôrat yhwh wǝla`áśôt ûlǝlamēd bǝyiśrā’ēl ħōq ûmišǝpā.

 Translation

ezra-altar-offering
Illustration of rebuilding temple led by Ezra.

8. And he came to Jerusalem in the fifth month, which was in the seventh year of the king.

9. For upon the first day of the first month he began to go up from Babylon, and on the first day of the fifth month he came to Jerusalem, according to the good hand of his God upon him.

10. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the LORD and to do it and to teach in Israel his statutes and judgments.
(KJV 2000 translation)

2 thoughts on “Ezra 7: 8-10”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s